Softplan – Ärendehantering

SoftPlan är ett ärendehanteringssystem som hjälper t ex programvaruföretag att hålla reda på supportärenden som gäller ett företags produkter, t.ex fel eller framtida förbättringar som skall göras i produkterna.

SoftPlan 3.0 bygger på vår gamla produkt SoftPlan 2.0, men SoftPlan 3.0 är helt omskriven och databasen är helt omdesignad, och är därmed i princip en helt ny produkt.

LÄs mer om softplan 3.0

Några av våra kunder

Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem.

Genom skräddarsydda affärssystem, branschens högsta leverantörstilltro och förståelse för det verksamhetsspecifika hjälper vi våra kunder att frigöra tillväxtkraft.

HotCalc är ett kvalificerat simuleringsprogram som hämtat sina miljöer från hotell- och restaurangbranschen .