SoftBar

SoftBar är en så kallad application bar för att starta program i Windowsdatorer. Det fungerar alltså lite som startmenyn i Windows.

Version 1.0.2 är nu släppt och kan hämtas nedan, och ni kan hitta källkoden på GitHub

Change log:

Version 1.0.2
* Större dialoger (Menu, sub menu, header, menu item, capture)
* Resursmätare (CPU/RAM)
* Setting : Visa/dölja klippbord och resursmätare
* F1 öppnar https://www.softteam.se/softbar

Version 1.0.1
* Run as administrator sparades inte

Buggar kan med fördel rapporteras direkt till GitHub under sektionen Issues. Annars går det bra att maila buggar och önskemål till per[at]softteam.se.

SoftBar använder en katalog på din hårddisk som arbetskatalog. I arbetskatalogen sparas dina menyer, dina inställningar och även säkerhetskopior av menyerna och inställningarna, samt felloggar.

Tips! Lägg din SoftBar arbetskatalog i din lokala OneDrive (eller Google Drive, eller DropBox, eller…) mapp så får du automatiskt backup av alla dina SoftBar-filer till molnet.

SoftBar består av flera olika typer av menyer. Längst till vänster finns system-menyn, där du hittar exempelvis Inställningar (settings) och Anpassa (customization). Dina inställningar sparas i filen settings.xml i arbetskatalogen och dina menyer sparas i filen menu.xml i arbetskatalogen.

Så fort du gör en förändring i Settings-dialogen eller Customize-dialogen så sparas en kopia av settings.xml respektive menu.xml i mappen Backup i SoftBars arbetskatalog. Vill du ångra en förändring så kan du bara stänga ned SoftBar, flytta tillbaka filen du vill återställa från Backup till arbetkatalogen, och byta namn på den, och starta SoftBar igen.

Nästa meny är My folders, där du kan lägga upp alla möjliga typer av kataloger. Exempelvis kan du automatiskt lägga upp alla dina hårddiskar, USB-minnen etc som finns vid uppstarten av SoftBar. Du kan även lägga till 6 olika snabbkataloger:

 • Desktop
 • Documents
 • Downloads
 • Pictures
 • Videos
 • Music

Utöver dessa kan du lägga till valfritt antal egna mappar som du använder ofta. Allt detta ställer du in under System/Settings.

Tredje menyn är My Tools där du kan lägga upp olika verktyg, t ex Notepad, Snipping tool, Aktivitetshanteraren och andra inbyggda Windows-verktyg som du använder ofta.

Till höger om My Tools finns din area där dina menyer hamnar. Dessa konfigurerar du under System/Customize, i SoftBars menyeditor.

Längst till höger hittar du Clipboard-menyn där du hittar de senaste 10 texterna och bilderna du haft i klippbordet. Du kan här även hämta upp ditt datornamn eller din IP-adress, och lägga dem i klipppborder.

I SoftBar skapar du dina egna menyer och undermenyer, med alla program som du vill komma åt snabbt. Du skapar dessa menyer genom att använda SoftBars menyeditor.

I menyeditorn kan du lägga upp nya element av fyra typer:

 • Menyer/Menus (nivå 1)
 • Undermenyer/Submenus (nivå 2+)
 • Rubriker/Headers (nivå 2+)
 • Menyalternativ/Menu items (nivå 2+)

För att se exempel på applikationer som kräver vissa extra åtgärder för att starta med SoftBar se följande sida.

Du kan även ta bort element som du inte längre vill ha i dina menyer. Klipp, kopiera och klistra in element med CTRL + x, CTRL + c och CTRL + v.

Du kan skapa sektioner antingen genom att lägga upp en rubrik/header, eller genom att på ett element kryssa i Begin Group. Det sistnämnda skapar en separator (tunn linje före det valda elementet).

Dubbelklicka på ett element för att redigera elementet.

Under General-fliken i Settingsdialogen ställer man in saker som:

 • Tema (bilderna är tagna med temat Dark.)
 • Menus (här kan du ta bort menyerna My folders och My tools helt och hållet.)
 • Widths (här ställer du in bredden på menyerna.)
 • Names (här ställer du in namnet på menyerna.)

Under fliken Folders menu – General i Settingsdialogen kan du välja att placera hela sektioner i undermenyer om du tycker att menyn Folders blir för lång.Dessa sektioner är :

 • My folders
 • My drives
 • My special folders

Här ställer man också in vilka typer av enheter man vill se i menyn My folders:

 • Fixed drives (fasta hårddiskar, ex C:)
 • Removable drives (floppy drives, USB diskar etc)
 • CD Rom drives
 • Mapped network drives (mappar i nätverket som du gett en enhetsbeteckning)

Du kan även ställa in vilka specialmappar som du vill se under My folders-menyn:

 • Skrivbordet (desktop)
 • Dokument (document)
 • Hämtade filer (downloads)
 • Musik (music)
 • Bilder (pictures)
 • Videos (videos)

Under fliken Folders menu – My folders i Settingsdialogen ställer man in vilka egna kataloger man vill se i menyn Folders. Här kan du lägga till valfritt antal kataloger som du använder ofta.

Under fliken My tools i Settingsdialogen ställer man in Windows-verktyg man vill se i menyn My tools. Många verktyg finns det snabblänkar för att lägga upp (se nedan), men du kan även peka ut dem manuellt på hårddisken om de inte ligger med i snabblistan.

Under fliken Clipboard & Hotkeys i Settingsdialogen ställer man in hur många element man vill att SoftBar skall komma ihåg (bakåt i tiden) i Clipboard-historiken. Det minsta värde som kan anges är 1 och det högsta 20.

SoftBar har två hotkeys :

SoftBar hotkey : Om du har exempelvis en YouTube-video i fullskärmsläge så ligger SoftBar gömd bakom videon. Klicka på SoftBar hotkey för att tvinga fram SoftBar och klicka på den igen för att dölja den.

Clipboard hotkey : Klicka på Clipboard hotkey för att visa clipboard-historiksmenyn där din muspekare befinner sig. Klicka på den igen för att dölja menyn.

När man klickar på knappen Add tools så får man upp en dialog där man snabbt kan lägga upp länkar till de vanligaste Windows-verktygen, men om något verktyg inte finns med i listan så är det bara att lägga till det manuellt.

Längst till höger på SoftBar så finns Clipboard-menyn. Denna meny innehåller historik över de senaste elementen som legat i klippbordet på din dator. Antal element som sparas ställer du in i inställlningarna. Dessutom kan du här enkelt kopiera in din dators namn eller IP-adress i klippbordet genom att klicka på något av meny-alternativen, Computer name eller Computer ip.

Elementet som just nu ligger i klippbordet är markerat med en röd ram. Klicka på ett element i historiken för att lägga det i klippbordet. Håll nere shift-tangenten och klicka på ett element för att radera det från klippbordhistoriken.