Ärendehistorik

I ärendehistoriksrapporten kan du se vem som har ändrat ärendet och när. Du kan även se vilka ändringar som har gjorts gällande följande fält:

  • Status – Ärendets status har ändrats. Visar även statusfasens förändring.
  • Task type – Ärendetypen har ändrats.
  • Priority  – Prioriteten har ändrats.
  • Severity – Allvarlighetsgraden har bytts.
  • Color code – Färgkoden har bytts.
  • Assign – Ärendet har tilldelats en annan användare.
  • Responsible – Ansvarig användare har ändrats.
  • Project – Ärendet har flyttats till ett annat projekt i ärendelistan.

I denna rapport ser man även loggar från SoftPlan 2.0 om databasen är uppgraderad från en tidigare version.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.