Ärenderapport

När du skriver ut ett ärende får du först upp förhandsgranskningsdialogen nedan. Härifrån kan du dels välja att bara skriva ut rapporten till er skrivare, men du kan också välja att exportera den som en PDF eller ett exceldokument (XLSX) eller något annat format i stället.

Header

 • Task number – Ärendenummret (SP7 i rapporten ovan)
 • Company name – Företagsnamn (SoftTeam i rapporten ovan)

Task location

 • Product – Produkten som ärendet gäller.
 • Product code – Produktens kod (högerjusterat efter produktnamnet).
 • Project – Projektet som ärendet gäller. Observera att om man gett ett projekt ett projektnummer så är det projektnumret som kommer att synas i projektsökvägen i stället för projektnamnet.
 • Location – Platsen där felet har uppstått.

Task description

I denna sektion ser man alltid Header, övriga fält syns bara om de innehåller information.

 • Header – Ärendets rubrik
 • Description – Ärendets beskrivning
 • Public description – Ärendet publika beskrivning
 • Solution – Ärendets lösningsbeskrivning
 • Test information – Ärendets testbeskrivning.
 • Manual information – Ärendet dokumentationsbeskrivning

Task info

 • Status – Ärendets status.
 • Status phase – Ärendets nuvarande statusfas.
 • Task type – Ärendets typ.
 • Severity – Ärendets allvarlighetsgrad.
 • Priority – Ärendets prioritet.
 • Priority order – Ärendet prioritetsordning.
 • Color code – Ärendets färgkod.

Version info

 • Version found – Versionen där ärendet uppstod.
 • Version planned – Versionen då ärendet planeras att åtgärdas.
 • Version completed – Versionen då ärendet åtgärdades och stängdes.

Date info

 • Must be completed at – Datum då ärendet måste vara åtgärdat.
 • Completed at – Datum då ärendet åtgärdades.

User info

 • Responsible – Personen som är ansvarig för ärendet.
 • Reported by – Personen/kunden som rapporterade ärendet.
 • Assigned to – Personen som är tilldelad ärendet.
 • Assigned by – Personen som tilldelade ärendet.

Create/update info

 • Created by – Användaren som skapade ärendet.
 • Created at – Datum och tid då ärendet skapades.
 • Updated by – Användaren som senast uppdaterade ärendet.
 • Updated at – Datum och tid då ärendet senast uppdaterades.
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.