Clear filter (formulär)

I detta formulär kan man rensa alla filter i ärendelistan, så att man slipper att göra det manuellt på alla olika ställen i ärendevyn som man kan filtrera ärendelistan. Du kan även ta bort sorteringar och grupperingar på kolumner i ärendelistan.

Formuläret visar sex olika rensningsbara element i två sektioner, Grid filters och Grouping and sorting:

  • Projects – Visar alla valda projekt (blåmarkerade) i projekturvalsrutan.
  • Products – Visar alla valda produkter (blåmarkerade) i produkturvalsrutan.
  • Free text – Visar den fritextsökning som är aktiv.
  • Filter row – Visar alla aktiva kolumnfilter (se exempel nedan)
  • Grouped columns – Visar alla grupperade kolumner.
  • Sorted columns – Visar alla sorterade kolumner.
Exempel på filtrerad (vänster) och icke-filtrerad (höger) kolumn i ärendelistan
Exempel på filtrerat projekt (Se blått projekt Version 3.1)

 

 

 

 

 

 

När du öppnar formuläret så kan du se vilka filter som är aktiva, och vilka sorteringar och grupperingar som är aktiva. Du kan antingen ta bort dem en och en genom att klicka på krysset till vänster om elementets beskrivande text (exempelvis Version 3.0 nedan), eller kan du rensa alla produktfilter genom att klicka på rensaknappen till höger om fältet. Detsamma gäller för de andra fem fälten Products, Free textFilter row, Grouped columns och Sorted columns.

Om du till exempel alltid vill rensa allt utom dina valda projekt och produkter, så kan du kryssa i Keep project and product filter och trycka på Clear. Om du vill rensa allt utom dina grupperingar och sorteringar, så kan du kryssa i Keep grouping and sorting och trycka på Clear. Dessa inställningar kommer att sparas till nästa gång du går in i dialogen, och även när du använder hotkeyn Shift+Ctrl+c och har fokus på ärendelistan.

Knappen Clear rensar allt, enligt dina inställningar ovan, och knappen Clear all rensar allt och ignorerar dina inställningar. Knappen Close stänger dialogen.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.