Company

Företag

Företag är ett nytt begrepp i SoftPlan 3.0, varje databas kan innehålla ett eller flera företag. Om du har uppgraderat från SoftPlan 2.0, så har det skapats ett företag vid uppgraderingen, och alla ärenden, produkter, projekt, o s v har lagts till på detta företag.

Företag delar bara på två register, utöver företagsregistret självt, och de är användarregistret och kundregistret. Du behöver alltså bara mata in användarna en gång och sedan kan du ge dem access till de företag du vill att de skall ha access till. Kunderna behöver också bara matas in en gång och kan sedan kopplas på ärenden i alla företag.

Vattentäta skott mellan företag

Alla övriga register är unika för respektive företag, dvs skapar du produkt P i företag 1, så kommer du inte åt produkt P i företag 2. Ett ärende som är skapat i företag 1 kommer heller inte att nås via företag 2 och så vidare.

Att skapa ett nytt företag i en databas kan vara bra av flera skäl, t ex en koncern. Det kan också vara bra om ni snabbt vill testa någon SoftPlan-funktion, utan att riskera att förstöra något i det företag i jobbar i. Givetvis kan man också skapa en ny databas för test om man vill det.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.