Customer (formulär)

Kundformuläret

I kundformuläret kan du lägga upp nya kunder eller redigera befintliga kunder.

Old number och old identification kommer från SoftPlan 2.0 och är inte längre redigerbara. De användes tidigare för att identifiera kunder som importerades från olika externa källor (databaser).

Number är kundens nummer, och Name är kundens namn.I övrigt kan man ange en adress och en kommentar, samt två e-post-adresser och två telefonnummer.

En kund kan också sättas som aktiv eller inaktiv med flaggan Is active.

Kundformuläret

Varje kund kan ha valfritt antal kontakter kopplade på sig. Endast en kontakt på kunden kan vara huvudkontakt (Main).

Dessutom kan kunden vara kopplad till valfritt antal produkter (fliken Products) med ett frivilligt fält för licensnummer och en flagga för huruvida licensen är aktiv eller inte.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.