Databas

SoftPlan 3.0 databas

SoftPlan 3.0 använder en Microsoft SQL Server databas för att lagra all information i SoftPlanSoftPlan stödjer Microsoft SQL Server 2008 och framåt, men det rekommenderas att man kör på senaste versionen.

Databasen innehåller ett antal tabeller som var och en lagrar data för ett specifikt syfte. Här följer en lista på samtliga tabeller och funktioner i SoftPlan:s databas:

Databassäkerhet

Läs mer om vilka rättigheter en SoftPlan-användare behöver på SQL-Serverndenna sida.

Tabeller

Scalar-valued functions