Databassäkerhet

Det en SoftPlan-användare behöver är db_datareader och db_datawriter, samt Execute-rättigheter för att tilllåtas köra scalar-valued functions. Det kan vara bra att skapa en roll på SQL Servern för SoftPlan-användare med följande SQL:

CREATE ROLE [SoftPlanUser] EXEC sp_addrolemember N’db_datareader’, N’SoftPlanUser’
EXEC sp_addrolemember N’db_datawriter’, N’SoftPlanUser’
GRANT EXECUTE TO [SoftPlanUser]

Genom att ge användare denna roll, SoftPlanUser, så har ni gett dem minimalt med rättigheter för att köra SoftPlan.