Document (tabell)

Beskrivning av tabellen Document.

Tabellen innehåller metadata om ett dokument som SoftPlan håller ordning på.

Om dokumentet är lagrat i databasen så skall Location vara 0 och DocumentDataId vara skillt från null. Det faktiska dokumentet skall lagras i tabellen DocumentData.

Om dokumentet är lagrat i en delad mapp så skall Location vara 1 och DocumentDataId vara null. Dessutom skall DocumentBasePathId vara satt till ett korrekt värde och Path vara satt till den relativa sökvägen till dokumentet från DocumentBasePath.

Om dokumentet är lagrat av en användare så skall Location vara 2 och DocumentDataId vara null. StoredById skall vara satt till korrekt User Id i från tabellen User.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.