DocumentBasePath (tabell)

Beskrivning av tabellen DocumentBasePath.

Bassökväg för dokument som lagras i en delad nätverkssökväg. Man kan ha valfritt antal bassökvägar, dock är det bara en som kan vara Default, dvs den som används för nya dokument.

Att man kan ha flera bassökvägar gör det enklare att hantera exempelvis situationer där hårddisken för en delad sökväg har blivit full. Då är det bara skapa en ny bassökväg på en annan hårddisk och gör den till Default så kommer den nya sökvägen att användas för alla nya dokument.

Eftersom du i detta register även kan redigera sökvägarna så hjälper det även vid flytt av dokumenten till en annan server o s v.