DocumentBasePath

Shared folder paths (DocumentBasePath)

Shared folder paths är en bassökväg för dokument som lagras i en delad nätverkssökväg. Man kan ha valfritt antal bassökvägar, dock är det bara en som kan vara Default, dvs den som används för nya dokument.

Att man kan ha flera bassökvägar gör det enklare att hantera exempelvis situationer där hårddisken för en delad sökväg har blivit full. Då är det bara skapa en ny bassökväg på en annan hårddisk och gör den till Default så kommer den nya sökvägen att användas för alla nya dokument.

Eftersom du i detta register även kan redigera sökvägarna så hjälper det även vid flytt av dokumenten till en annan server o s v.

Knappen Default sätter den valda sökvägen till standardsökväg för nya dokument.

Knappen Suggest gör ett försök att hitta en bassökväg bland befintliga dokument som inte har en bassökväg. Detta gäller endast kunder som har uppgraderat från SoftPlan 2.0. Funktionen klarar i dagsläget endast av de enklaste scenariona, där alla delade dokument i databasen har en och endast en gemensam bassökväg. I fall där man har haft två eller fler bassökvägar i SoftPlan 2.0 så måste databasen analyseras manuellt. SoftTeam AB hjälper gärna till med detta kostnadsfritt för SoftPlan 2.0-kunder.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.