DocumentData (tabell)

Tabell för dokumentdata : DocumentData

Tabellen innehåller själva dokumentetet lagrat som en BLOB i ett varbinary-fält.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.