Exportera projekt

Regelverk

För att exportera ett projekt till ett annat företag, så måste vissa regler vara uppfyllda. Eftersom det handlar om en flytt av projektet och dess underprojekt, samt alla ärenden som ligger i projektet och alla produkter på dessa ärenden, och inte en kopiering, så måste allting i dessa projekt vara begränsat till just detta projekt och dess underprojekt.

Valid project structure for export

Ett exempel, låt säga att ovanstående är er projektstruktur, och ni vill flytta projektet P111 (de grönmarkerade projekten ovan). Eftersom projekten P1111 och P1112 är underprojekt till P111 så kommer dessa också att flyttas. Om nu dessa projekt innehåller ärenden som är kopplade till produkterna A och B, så får det inte finnas några ärenden kopplade till produkterna A och B på något annat ställe i projektstrukturen.

Observera att i projektstrukturen i dessa exempel så används grönmarkeringen bara för att visa vilka projekt vi pratar, och inte för att markera att dessa projekt tillåter registrering av ärenden, såsom färgen egentligen betyder i SoftPlan.

Om vi istället hade haft nedanstående projektstruktur, där de gröna projekten markerar projekt som innehåller ärenden som är kopplade på produkterna A och B, så kommer en export av projektet P111 inte att tillåtas.

Not a valid project structure for export

Exportera projekt

För att exportera ett projekt, högerklicka på projektet ni vill exportera i projektregistret och välj Export project.

Observera att företaget som projektet exporteras till skapas under exporten, det skall alltså inte skapas före exporten. Detta är för att säkerställa att företaget är tomt så att det inte kommer att ske några konflikter, med t ex produktnamn som redan är upplagda i företaget man exporterar till. Man kan därmed inte exportera två delprojektstrukturer till samma företag genom att köra exporten två gånger. Vill man exportera flera delprojektstrukturer så måste man alltså slå samman dessa i företaget man exporterar från, och därefter exportera.

Export project dialog

I denna dialog måste ni ange företagsnamnet för det företag projektet skall exporteras till. Det är extremt viktigt att en backup har gjorts före exporten, så när det är gjort kan ni kryssa i den första checkboxen.

Skapa en backup av databasen innan ni gör en export! SoftTeam AB kan inte hållas ansvariga för eventuella dataförluster som beror på avsaknad av backup.

Det är också viktigt att ingen annan är inne i SoftPlan medans exporten pågår eftersom det då finns risk att den personen skapar ett ärende som bryter mot exportvillkoren ovan under tiden exporten pågår. Detta kan t ex göras genom att köra nedanstående SQL vilket sätter databasen i single-user-mode och därmed stänger alla aktiva anslutningar mot databasen, och därefter sätter tillbaka den i multi-user-mode igen:

--
-- OBS! Ersätt texten [database name] i scriptet nedan med databasens faktiska namn inom klamrar []
--
-- Sätter databasen i single-user-mode, och stänger alla öppna anslutningar
--
USE master;
GO
ALTER DATABASE [database name]
SET SINGLE_USER
WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
GO
ALTER DATABASE [database name]
SET READ_ONLY;
GO

--
-- Sätter tillbaka databasen i multi-user-mode
--
ALTER DATABASE [database name]
SET READ_WRITE
WITH NO_WAIT;
GO
ALTER DATABASE [database name]
SET MULTI_USER;
GO

Glöm inte att ersätta texten database name med databasens faktiska namn!

Detta script gör att alla öppna anslutningar mot databasen stängs, och därmed är det säkerställt att ingen annan är inne i SoftPlan. Ni bör i detta läge också meddela alla användare att de inte kan logga in i SoftPlan tills exporten är klar. Nu kan ni kryssa i den andra checkboxen och därefter klicka på knappen Export för att påbörja exporten, alternativt klicka på Cancel för att avbryta.

När exporten är klar så kommer ni att få upp ett meddelande om det, och ni kan börja jobba med SoftPlan igen.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.