Gränssnitt

SoftPlans gränssnitt kan grovt sett delas upp 6 delar:

 1. Huvudmenyn (längst upp)
  – Här växlar du mellan olika vyer, och gör andra grundläggande saker. T ex om du vill växla till en annan databas än den du är inloggad på, så kan du klicka på Login här.
 2. Vymenyn (längst till vänster)
  – Denna meny finns i alla vyer, inte bara i taskvyn. Här väljer du funktioner etc som är specifika för varje vy.
 3. Projekt/Produkturval (längst till höger)
  – Här kan du begränsa urvalet till enskilda projekt och/eller produkter.
 4. Ärendelistan (i mitten)
  – Här visas alla ärenden som ingår i det urval du gjort. Vilka kolumner som skall synas väljer du själv i kolumnväljaren (under Grid i vymenyn).
 5. Urvalsinformation (mellan huvudmeny och ärendevyn)
  – Här ser du information om hur många ärenden som ligger i det aktuella urvalet, hur många projekt och produkter som du har valt att titta på o s v.
 6. Statusinformation (längst ned)
  – Här ser du vilken server och databas som du är inloggad på, samt namnet på den användare som är inloggad. Du ser även vilket företag i databasen du är inloggad på.

1 – Huvudmenyn

Login

Klicka på denna knapp för att öppna inloggningsdialogen, så att du kan logga in på en annan SoftPlan-databas, eller för den delen ett annat företag i samma SoftPlan-databas.

Task view

Klicka på denna knapp för att ta dig till ärendevyn, som är SoftPlans huvudvy, där du kan jobba med alla dina ärenden.

Register view

Klicka på denna knapp för att ta dig till registervyn där du kan t ex lägga upp nya användare eller nya produkter. Alla register du har behörighet att ändra i detta företag kan redigeras i denna vy, och om du inte har behörighet att redigera ett register, så kan du i alla fall titta på innehållet i registret i denna vyn.

Settings view

Klicka på denna knapp för att ta dig till inställlningsvyn. Här kan du ändra personliga inställningar som styr hur du vill att SoftPlan skall se ut och fungera. Detta gäller t ex tema, där du kan välja ljust eller mörkt tema. Alla bilder i detta dokument är tagna med det mörka temat. Du kan även ställa in hur du vill att ärenden skall presenteras i ärendevyn, baserat på dess Status phase.

About view

Klicka på denna knapp för att ta dig till om-vyn, där du t ex kan se vilken version av SoftPlan du kör.

Whats new

Klicka på denna knapp för att öppna SoftPlan:s hemsida på internet (denna sida), och en sida som visar nyheterna i den aktuella versionen av SoftPlan.

Feedback

Klicka på denna knapp för att skicka feedback till SoftTeam AB. Du kan skicka feedback till feedback[at]softteam.se, eller softplan[at]softteam.se. Ersätta [at] med ett @-tecken.

Admin

Klicka på denna knapp för att starta SoftPlan Admin där du kan redigera alla register i alla företag i databasen, samt generella inställningar som gäller i hela databasen och för alla användare. För att gå in i SoftPlan Admin så krävs det att du är administratör, dvs har checkboxen Is administrator ikryssad i användarregistret.

2 – Vymeny

Se task view.

3 – Projekt/produkturval

Se task view.

4 – Ärendelistan

Se task view.

5 – Urvalsinformation

Se task view.

6 – Statusinformation

Server – Den server som du är inloggad på.

Database – Den databas du är inloggad på.

Company – Det företag du är inloggad på.

User – Den användare du är inloggad som.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.