Guiden för en ny databas

När du skapat en ny databas så måste du första gången logga in på din nya SoftPlan 3.0-databas med programmet SoftPlan Admin. Det räcker i detta fall, när databasen precis är skapad, att bara tala om vilken databas du vill logga in på, dvs du behöver inte ange epostaddress och lösenord, för att logga in på din nya databas. Eftersom det är en ny databas så är databasen helt tom och innehåller ingen känslig information i detta läge. SoftPlan 3.0 kommer att känna av att det är en ny databas och därför starta New database wizard som hjälper dig att sätta upp databasen. Klicka på Next för att starta wizarden.

Först måste du ange ett företagsnamn för den aktuella databasen. Detta namn kan du enkelt ändra senare om du vill och du kan även lägga till fler företag senare. Klicka på Next för att gå vidare.

Du måste även ange namnet på den första användaren (normalt sett ditt egna namn), vilket du också kan ändra senare. Klicka på Next för att gå vidare.

I nästa steg så måste du ange en epostadress och ett lösenord för den första användaren. Observera att denna användare automatiskt kommer att bli administratör i SoftPlan. Denna användare kan du senare använda för att lägga upp ytterligare användare. Denna användare kan, efter att nya användare lagts upp, ställas om till att inte vara administratör om man skulle vilja det. Klicka på Next för att fortsätta.

ADMINISTRATÖR

I en SoftPlan 3.0-databas måste det alltid finnas minst en administratör! I SoftPlan 2.0 fanns det ett administratörskonto (ADM), men det finns inte längre. Det är dock inget som hindrar att man manuellt skapar ett speciellt administratörskonto, men kom ihåg att alla användarkonton i SoftPlan 3.0 måste ha en unik e-post-adress.

Wizarden är nu klar och är redo att skriva ned uppgifterna du angivit i databasen. Klicka på Finish för att spara ned uppgifterna och avsluta guiden.

Nu är du redo att logga in i den nyskapade databasen med SoftPlan Admin för att börja lägga upp fler användare och sätta upp alla register.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.