Kopiera ärende

För att kopiera ett ärende, klicka på knappen Copy i ärendedialogen. Då får du upp följande dialog, där du kan välja en ny produkt och även placera ärendet i ett nytt projekt.

Observera att vissa fält bara kopieras under vissa förutsättningar. Fält som t ex Priority kopieras endast om produkten på ärendet du kopierar ifrån har samma Priority Set som den produkt du har valt på det nya ärendet. Detsamma gäller för Task Type, Severity och Color Code.

Status kopieras aldrig till det nya ärendet.

Klicka på knappen Copy för att kopiera ärendet och på knappen Cancel för att avbryta.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.