Koppla ärende

För att koppla ett ärende till ett annat ärende, måste ärendet först göras redigerbart. Därefter klickar man på Task i ärendedialogens toolbar, för att öppna följande dialog:

Här kan man välja ärende att koppla till, och i Task info läses lite data om ärendet upp så att du kan verifiera att det är det korrekta ärendet.

En valfri kommentar kan skrivas in. och därefter får man välja riktning på kopplingen. Normalt kopplar man alltid i båda riktningarna, men det är fullt möjligt att skapa kedjor av ärenden i en specifik ordning genom att använda de två andra alternativen.

Klicka på knappen Add för att koppla ärendet, eller klicka på knappen Cancel för att avbryta.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.