Koppla kund

För att koppla en kund måste ärendet först göras redigerbart. Därefter klickar man på Customer i ärendedialogens toolbar, så kommer följande dialog upp:

Välj en kund, och om du vill, skriv en kommentar.

Klicka på Add för att koppla kunden till ärendet, eller klicka på Cancel för att avbryta.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.