Kund

Kund (Customer)

En kund i SoftPlan är ett företag, en organisation eller en privatperson, som äger en av era produkter. En kund kan kopplas till ett ärende för att markera att kunden har t ex ett problem med eller ett önskemål till den aktuella produkten som ärendet är kopplat till.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.