Lägga till delärende

För att lägga till ett delärende på ett ärende, måste ärendet först göras redigerbart. Därefter kan man klicka på knappen Add step i ärendedialogens toolbar, för att få upp följande dialog:

Ge delärendet en rubrik och en beskrivning (valfritt), och ange en användare som skall vara ansvarig för delärendet (valfritt). I normalfallet så skall State vara Not started, men det är fullt möjligt att direkt sätta det till Started om man vill börja jobba med det direkt.

Med fältet Sort order kan man redigera ordningen på delärendena.

Klicka på knappen Ok för att lägga till delärendet, eller klicka på knappen Cancel för att avbryta.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.