Print project report

Den detaljerade projektrapporten kan innehålla flera olika delelement, beroende på vad man väljer att se i urvalsdialogen.

En komplett rapport (med alla element) kan ses nedan. Den första rutan innehåller lite grundläggande information om projektet, därefter kommer fem grafer (Status, Task type etc) som har staplar med namn på formen

    StatusSetName.StatusName

där StatusSetName och StatusName är det korta namnet (Short name) på elementen om det finns, annars det fulla namnet (Name). Detsamma gäller förstås för de andra graferna (Task type, Priority etc).

Därefter kommer en s k burn-down-graf som visar hur projektet går. Observera att projektet måste ha ett startdatum och ett slutdatum angivet för att burndowngrafen skall fungera.

Sist kommer en lista med de tillåtna produkterna i detta projekt.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.