Priority (formulär)

En Priority har ett namn och en frivillig kommentar. Den kan också ha ett kort namn (Short name), som används t ex i projektrapporten i stället för namnet, om det är angivet. En status har också en sorteringsordning och kan aktiveras eller inaktiveras.

En Priority kan också ges en ikon som syns i kolumnen Priority image i ärendelistan.

Klicka på knappen Save för att spara, eller klicka på knappen Cancel för att avbryta.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.