PrioritySet (formulär)

Ett PrioritySet har ett namn och en frivillig kommentar. Om man har angivit ett kort namn (Short name) så kommer det att användas på t ex projektrapporten i stället för PrioritySet:ets namn.

Kryssa i Is active för att aktivera PrioritySet:et så att det kan börja användas.

Klicka på knappen Save för att spara, eller klicka på knappen Cancel för att avbryta.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.