Product (formulär)

En produkt i SoftPlan måste ha ett namn och en produktkod. Produktkoden har följande krav:

  • Produktkoden kan inte vara tom
  • Produktkoden måste vara unik inom det aktuella företaget.
  • Produktkoden är inte skiftlägeskänslig, dvs ”SP” är samma produktkod som ”Sp”
  • Produktkoden kan endast innehålla a-z,A-Z,å,Å,ä,Ä,ö,Ö,æ,Æ,ø,Ø,0-9,bindestreck (-), och understreck (_)
  • Produktkoden kan inte avslutas med en siffra

Produkten kan ha en ansvarig person, och kan ha ett projekt (Default project) som är förvalt när man skapar nya ärenden i ärendelistan (när man trycker på F2 eller väljer Add task).

Varje produkt måste ha en aktiv produktrevision för att ärenden skall kunna skapas på produkten. Produkten kan endast aktiveras när en produktrevision har angetts.

En sorteringsordning kan anges på produkten.

Utöver det kan man på produkten :

Klicka på knappen Spara för att spara produkten, eller klicka på knappen Cancel för att avbryta.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.