Productrevision (formulär)

En produktrevision har ett namn och en frivillig kommentar. För alla fem kategoriseringsregister i SoftPlan så kan man välja vilken mängd (Set) som skall användas i revisionen, och dessutom ställa in vilken entitet i mängden som skall vara förvalt på ett nytt ärende (ex. Default status) kopplat på den aktuella produkten. Om flaggan Constrain är ikryssad så kan inte entiteten ändras på ett nyskapat ärende.

Kategoriseringsregistrena i SoftPlan är:

  • Status
  • Priority
  • Task type
  • Severity
  • Color code

Klicka på knappen Save för att spara, och klicka på knappen Cancel för att avbryta.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.