ProductRevision (tabell)

Tabell för produktrevisioner : ProductRevision

StatusSetId : StatusSet för produktrevisionen

DefaultStatusId : Eventuell Status som är förvald på ett nytt ärende

DefaultStatusMandatory : Om true, så är ovanstående Status tvingande (dvs ej redigerbar)

För övriga register gäller samma sak som ovan.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.