Productrevision

En produkt kan ha olika revisioner, men endast en revision kan vara aktiv åt gången. Revisionen kopplar ihop produkten med ett antal mänger (Set) utav SoftPlans kategoriseringsregister (Status,Task typePrioritySeverity och Color code).

  • Product (formulär)
  • Productrevision (formulär)
  • Productrevision (tabell)
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.