Productversion (formulär)

Om produkten är versionshanterad så kan man skapa versioner i SoftPlan.

Versionen har ett namn och kan ha en kommentar. Utöver det kan versionen ha ett releasedatum och en sorteringsordning.

Följande flaggor styr huruvida versionen skall synas i ärendedialogens lista för exempelvis Version found:

  • Version found
  • Version planned
  • Version completed

Klicka på knappen Save för att spara, eller klicka på knappen Cancel för att avbryta.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.