Project (formulär)

Projekt i SoftPlan är ett sätt att organisera era ärenden, exempelvis kan man skapa en projektstruktur med en nivå för produkter, en nivå för versioner av produkterna, och kanske ytterligare en nivå för t ex sprintar om man använder SCRUM-metoden. Det är dock helt upp till er att bestämma hur er struktur skall se ut.

Ett projekt har ett namn och ett nummer (frivilligt), numret används på exempelvis rapporter där utrymmet är lite begränsat. Om det inte finns ett projektnummer så används projektnamnet i stället.

Ett projekt kan ha en ansvarig person, och en kommentar.

Ett projekt kan ha ett startdatum och ett slutdatum. Datumen påverkar inte när ett projekt stängs, detta måste göras manuellt genom att kryssa av Is active-flaggan. Både startdatum och slutdatum måste vara angivna för att kunna visa burn-down-grafer i projektrapporten. Datumen kan föreslås genom att klicka på knappen Suggest, och datum kommer då att bli:

  • Start date – Dagen före första stängningsdatumet (Completed at) på ärendena i projektet.
  • End date – Dagen efter sista stängningsdatumet (Completed at) på ärendena i projektet.

Is tasks allowed är en ny flagga i SoftPlan 3.0 som säger att detta projekt kan innehålla ärenden.

Is registration allowed styr om nyregistrering av ärenden tillåts i projektet. Denna flagga kräver att Is tasks allowed är ikryssad. Ett projekt med Is registration allowed ikryssad kommer att markeras med grön färg för att göra det tydligt var ärenden kan läggas.

Is active styr om projektet är öppet eller stängt. Ett stängt projekt har en röd färg.

På fliken Products kan man lägga till och ta bort produkter som är tillåtna i detta projekt. Ett projekt utan tillåtna produkter, tillåter samtliga produkter.

Knappen Copy låter dig enkelt kopiera tillåtna produkter från förälderprojektet.

Klicka på knappen Save för att spara projektet, eller klicka på knappen Cancel för att avbryta.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.