Role (register)

I rollregistret kan man lägga upp nya användarroller och editera befintliga icke-fasta roller. Det finns tre fast roller som följer med SoftPlan; Power user, User och Viewer. Dessa kan inte redigeras eller tas bort.

För att lägga till en ny roll, klicka på knappen Add så öppnas rollformuläret, eller för att redigera en roll, klicka på knappen Edit för att öppna rollformuläret.

Klicka på knappen Print för att skriva ut rolllistan.

Högerklicka för att öppna popupmenyn, där du också kan komma åt ovanstående funktioner.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.