Role

En roll bestämmer vad du har behörighet att göra i ett specifikt företag i SoftPlan. Man har max en roll per företag, och om en användare inte har fått en roll i ett företag har denne ingen behörighet till företaget.

I SoftPlan finns tre fasta roller (Power user, User och Viewer). Dessutom kan man skapa egna roller med specifika behörigheter.

Utöver detta finns ytterligare en roll, Administratör, som tekniskt sett inte är en roll. Har man flaggan Is administrator ikryssad i användarregistret så är man Administratör och har då automatisk den fasta rollen Power user i alla företag i databasen. En administratör har rättigheter till alla register, i alla företag, i databasen, inklusive registret Company, och dessutom har en administratör rättigheter att logga in i SoftPlan Admin.

Fasta roller

Rollen Power user har behörighet att redigera alla register utom registret Company i det aktuella företaget. En Power user kan lägga till och redigera användare i det aktuella företaget (samt alla andra företag där man har rollen Power user). En Power user kan dock inte ändra flaggan Is administrator i användarregistret, eftersom detta skulle ge användaren mer rättigheter än vad användaren har idag.

Rollen User har grundläggande rättigheter att använda SoftPlan, t ex kan en User lägga upp ett ärende och redigera det. En User kan dock inte redigera register som exempelvis projekt- och produktregistret.

Rollen Viewer har endast läsrättigheter i det aktuella företaget och kan därmed inte göra något i det aktuella företaget annat än att läsa ärenden.

  • Role (formulär)
  • Role (register)
  • Role (tabell)

 

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.