SeveritySet

Severity är ett av flera sätt att kategorisera ärenden på i SoftPlan. Varje Severity tillhör ett SeveritySet, och SeveritySet:et kan kopplas till en produktrevision. Produktrevisionen tillhör en produkt, och därefter kan ärenden kopplas på produkten.

  • SeveritySet (register)
  • SeveritySet (formulär)
  • SeveritySet (tabell)
  • Severity (register)
  • Severity (formulär)
  • Severity (tabell)
  • ProductRevision (formulär)
  • ProductRevision (tabell)
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.