Status (formulär)

En Status har ett namn och en frivillig kommentar. Den kan också ha ett kort namn (Short name), som används t ex i projektrapporten i stället för namnet, om det är angivet. En status har också en sorteringsordning och kan aktiveras eller inaktiveras.

Alla statusar har dessutom en av fyra statusfaser:

  • Cancelled
  • Not started
  • Started
  • Completed

Denna statusfas styr vilken färg ett ärende får i ärendelistan.

För SoftPlan 2.0-användare så ersätter dessa fyra faser flaggan Is completed som fanns i SoftPlan 2.0.

På flikarna From statuses och To statuses kan man hantera statuskontrollen. Dessa flikar syns endast om StatusSet:et har Is Status control enabled ikryssad.

Klicka på knappen Save för att spara, eller klicka på knappen Cancel för att avbryta.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.