Task view

Ärendevyn består av fyra delar, först vymenyn till vänster, där du kan välja olika funktioner kopplade till ärendelistan.

Längst till höger har du projekt- och produkturvalet (Project selector och product selector). Här ser du vilka projekt och produkter som är valda (blåmarkerade) och därmed påverkar urvalet i ärendelistan.

Överst i mitten har du urvalsinformationen som visar dig information om det aktuella urvalet. Här ser du antalet valda projekt och produkter, samt antalet aktiva kolumnfilter, och slutligen antalet ärenden i det aktuella urvalet. Du kan rensa projektfiltret genom att klicka på texten [x] selected projects”, och vidare kan du rensa produktfiltret och de aktiva kolumnfiltrena på samma sätt genom att klicka på texten [x] selected products” eller [x] filters”. Observera att fritextsökningar räknas som ett kolumnfilter i SoftPlan.

I mitten har du ärendelistan som visar de ärenden som ingår i det aktuella urvalet.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.