TaskTypeSet (formulär)

Ett TaskTypeSet har ett namn och en frivillig kommentar. Om man har angivit ett kort namn (Short name) så kommer det att användas på t ex projektrapporten i stället för TaskTypeSet:ets namn.

Kryssa i Is active för att aktivera ärendetypsmängden så att den kan börja användas.

Klicka på knappen Save för att spara, eller klicka på knappen Cancel för att avbryta.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.