Teknik

Microsoft Visual Studio

SoftPlan 3.0 kräver Microsofts .Net Framework 4.7 för att fungera. Programmet är skrivet i Visual Studio med programspråket  C#.

 

 

Microsoft SQL Server

SoftPlan använder Entity framework 6.0 för att läsa och skriva till en databas, som måste ligga på en Microsoft SQL Server 2008 eller senare.

DevExpress

SoftPlan 3.0 använder enbart DevExpress WinForms-kontroller, vilket förenklar koden och gör utseendet på programmet mer homogent.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.