Uppgradera en databas

UPPGRADERING

Vid uppgraderingen från SoftPlan 2.0 så skapas en ny databas och all data kopieras till den nya databasen. Detta gör att din gamla SoftPlan 2.0-databas kommer att finnas kvar orörd efter uppgraderingen. Observera också att både din SoftPlan 2.0-databas och din SoftPlan 3.0-databas måste befinna sig på samma SQL Server under uppgraderingen. Du kan alltså inte peka ut SoftPlan 2.0-databasen på en SQL Server och sedan lägga SoftPlan 3.0-databasen på en annan maskin i ett steg, utan vill man inte ha dem på olika SQL Servers så måste man manuellt flytta dem manuellt efteråt.

Välj den SoftPlan 2.0-databas du vill uppgradera från i listan. Listan kommer endast att visa befintliga SoftPlan 2.0-databaser på SQL-servern.

I nästa steg måste du ange namnet på den nya SoftPlan 3.0-databasen, ett namn kommer att föreslås, men du kan ange valfritt namn. Detta namn måste givetvis vara unikt, dvs det får inte finnas en databas med samma namn på den aktuella SQL Servern.

Därefter följer ett steg där du får se de uppgifter du matat in så att du kan bekräfta att det är korrekt. Klicka på Next för att starta uppgraderingen.

Uppgraderingen kan ta lite tid, beroende på prestandan på er SQL-server och hur mycket data som finns i SoftPlan 2.0-databasen, räkna med upp till 15 minuter.

När det är klart så kommer det upp ett besked om det gått bra eller ej.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.