User (register)

I användarregistret lägger man upp och redigerar användare, och ger dem access till fler eller färre företag. Man kan även återställa användarens lösenord i detta formulär.

Användarregistret

Klicka på knappen Add för att öppna användardialogen så att en ny användare kan läggas till. Klicka på knappen Edit för att öppna användardialogen så att användaren kan redigeras.

Klicka på knappen Print för att skriva ut användarregistret.

Markera en användare och klicka på knappen Reset för att återställa lösenordet för en användare. Ett e-post-meddelande med ett nytt temporärt lösenord kommer att skickas till användaren, som måste logga in med det inom en timme. Observera att detta är skälet till att användare i SoftPlan 3.0 absolut bör ha en giltig e-post-adress angiven. Om SoftPlan misslyckas med att skicka epost till användaren, exempelvis p g a att denne inte har en giltig e-post-adress, eller att giltiga e-post-inställningar inte ställts in i SoftPlan Admin, kommer en textfil att öppnas i notepad, som i sin tur kan skrivas ut och levereras till användaren.

För att redigera användarregistret och återställa lösenord krävs EditUserRegisterPermission, vilket Administrators och Power users har. En användare med EditUserRegisterPermission, men som inte är Administrator, kan endast redigera användare i det företag där de har denna rättighet. De kan heller inte redigera flaggan Is administrator på användarna.

Man kan söka i användarregistret genom att skriva in en söksträng i sökfältet och klicka på knappen Find eller Enter-tangenten.

Högerklicka för att öppna popupmenyn där man kan komma åt ovanstående funktioner.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.