User_Company (tabell)

Tabell för koppling mellan användare, företag och roller : User_Company

Specificerar vilken roll en användare har i respektive företag.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.