UserLog (tabell)

Tabell för användarlogg : UserLog

Information om vem som loggade in när och med vilket program.

0 = SoftPlan

1 = SoftPlan Admin

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.